СУ „Св. Кл. Охридски“

От 2005 г. работя в СУ „Св. Кл. Охридски“ и се занимавам с преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на организационната психология. Имам защитена докторска степен по организационна психология. Повече информация за тази моя дейност можете да откриете тук.