Класически сесии

Класическата сесия за психотерапия или психологическо консултиране се провежда в кабинета ми, лице в лице с клиента. Сядаме, разговаряме и действаме по метода на монодрамата (клиентът влиза в различни роли с помощта на предмети и фигурки), понякога рисуваме, моделираме, пишем. Някои мои клиенти предпочитат само да разговаряме и аз се съобразявам с това. След всяка сесия обикновено давам домашна работа под формата на списъци, кратки експерименти или размисли на лист хартия по някакъв важен за съвместната ни работа въпрос.

Онлайн сесии

Онлайн сесиите се провеждат в skype чрез видео разговор. Това е една нова и удобна форма на работа за клиентите, свикнали с работа в интернет. Много е подходяща за клиенти, които са трудноподвижни и прекомерно заети и предпочитат уюта на своя дом. Освен това е чудесна възможност за хора, които живеят в населени места, където няма достъп до психотерапевт или психолог. От опита си с онлайн сесии мога да кажа, че този начин на работа е ефективен и води до желаните резултати клиентите, които са го избрали.

В онлайн сесиите разговаряме. Задължително условие в работата ни е видео връзката, която улеснява комуникацията и способства за изграждане на доверие между мен и клиентите ми. В края на всяка онлайн сесия давам домашна работа във вид на списъци, кратки експерименти или размисли на лист хартия по някакъв важен за съвместната ни работа въпрос.

Изискванията за онлайн сесии са наличие на интернет връзка, инсталирана програма skype, камера и микрофон. Препоръчвам да седнете пред компютъра си десетина минути преди сесията, за да проверите звука си и да не губите от своето време в техническо настройване.

Съществува и възможност да се съчетават класически сесии с онлайн сесии. Немалко мои клиенти например използват възможността да се срещнем на живо в кабинета за 1-2 сесии, а след това продължаваме онлайн. В това отношение проявявам гъвкавост и давам възможност за избор на клиентите си.